לאפשר מימוש זכויות בניה במגרש:ביטול מבנה להריסה,ביטול הפקעת חלק ממגרש משצפ למג

תוכנית לה/ 160/ א/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לאפשר מימוש זכויות בניה במגרש:ביטול מבנה להריסה,ביטול הפקעת חלק ממגרש משצפ למג
מספר: לה/ 160/ א/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר מימוש זכויות בניה במגרש זה בהתאם לתוכנית הראשית ותכנית הגגות על ידי:
א. ביטול מבנה להריסה.
ב. ביטול הפקעת חלק ממגרש משטח ציבורי פתוח למגורים.
ג. שינוי קו בניין קדמי מ- 3.0 מ' ל- 0.0 מ'.
ד. שינוי קו בניין צדדי מ- 4.0 מ' ל- 0.0 מ'.
ה. הגדלת אחוזי בניה בקומת קרקע מ- 37 ל- 57 אחוז .
ו. תוספת יחידת מגורים בקומת קרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרמלהרמלהרמלהאחד העם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4348חלק68
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתלה/ 160/ אקביעת בנוי ע"פ תכנית מפורטת בתוספת שטחים צבורים בהתאם לצפיפות.שינוי
תוכניתלה/ 1000/ 3קביעת אחוזי בניה כוללים למגורים ומרפסותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה01/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/09/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף24/11/2004
קבלת תכנית31/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200801024/06/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800731/03/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200501901/11/2005