לב הגליל- סכנין

תוכנית ג/ לג/ מק/ 9354/ 02/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לב הגליל- סכנין
מספר: ג/ לג/ מק/ 9354/ 02/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. נתינת לגיטמציה לבניין קיים.

2. הקטנת קווי בניין לפי הקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19281חלק
19318חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/2012תאריך פרסום: 24/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6476. עמוד: 76. שנה עברית: התשעג .
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2012תאריך פרסום: 30/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6423. עמוד: 4344. שנה עברית: התשעב .
החלטה בדיון במועצה הארצית19/12/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים31719/12/2006