לב הסיטי

תוכנית 5/ 03/ 103/ 60

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לב הסיטי
מספר: 5/ 03/ 103/ 60
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מגדלי מגורים ל- 168 יח"ד מעל 3 קומות מסחר, משרדים וחניון למגורים, הבנויים חלקית ברח' יצחק בן צבי.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת של עד 7,616 מ"ר שטח עיקרי לשימושי מגורים, מבלי להגדיל את מס' יחה"ד המקסימלי המותר, מתוכם:
1) עד 1,000 מ"ר עבור שטח משותף לדיירים, שישמש למועדון/ספא/חדר כושר וכד' .
2 ) שטח עיקרי עבור גזוזטראות מקורות בהיקף של עד 2,016 מ"ר.
ב. תוספת של עד 300 מ"ר שטח שירות שמעל לכניסה הקובעת .
ג. שינוי קו הבנין הצפוני מ - 3.5 מ' ל- 1 מ' .
ד. קביעת הוראות בדבר עיצוב אדריכלי.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 180,800
קואורדינטה Y 572,650

על ציר הולכי רגל המקשר את בנין עיריית ב"ש עם תחנת הרכבת מול קרית הממשלה, בסמוך לבית המשפט. חזית דרומית ? רח' בן צבי .
מרכז אזרחי, רח' בן צבי 9

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38015חלק9, 17, 20, 24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 103/ 53מגרש שקםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5705. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים19/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/07/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות11/06/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/01/2012
פרסום להפקדה ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2311. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית29/12/2011
פרסום להפקדה בעיתונים16/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/12/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/12/2011
החלטה בדיון בהפקדה30/05/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/05/2011
קבלת תכנית16/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201200711/06/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים133931/01/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100630/05/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה