לב הפארק קרית מלאכי

תוכנית 18/ 02/ 102/ 72

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לב הפארק קרית מלאכי
מספר: 18/ 02/ 102/ 72
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה ואיחוד מגרשים.
שינוי קו בנין
חלוקת זכויות הבניה לפי מגרשים חדשים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית מלאכיקרית מלאכיקרית מלאכי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
309חלק50-52, 60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית18/ 02/ 102/ 65לב הפארק - שינוי יעוד קרקע ממלונאות ונופש למגורים שטח לבניני ציבורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/02/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף26/12/2005
קבלת תכנית17/07/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006