לבון - תכנית הרחבת דרכים וחלוקה מחדש. מתאר 1

תוכנית מש/ מק/ 99/ 103/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לבון - תכנית הרחבת דרכים וחלוקה מחדש. מתאר 1
מספר: מש/ מק/ 99/ 103/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להרחיב כביש מס' 6 , להקצות שטח ציבורי פתוח ולחלק מ
חדש מגרשי מגורים א'1 ו-א',2 תוך הגדלת מס' יח"ד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון

תיאור המיקום:
ישוב: לבון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק6
18811חלק1, 8-11, 13