לבון

תוכנית ג/ במ/ 146

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: לבון
מספר: ג/ במ/ 146
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לפתח את הישוב "לבון" בשטח כולל של 1040 דונם באזור
הר חלוץ שבגליל , משני צידי כביש תפן - כרמיאל.
לקבוע יעודי קרקע לשטח מגורים, לשטח לגן תעשיה
למוסד ציבורי, למסחר, למבני ציבור, לשטח פתוח
ציבורי ולשטח ליעוד מעורב.
לקבוע התוויות דרכים, דרכים משולבות ואזור מעבר
להולכי רגל.
להתוות מעבר לרכב ולהולכי רגל מעל כביש מס' 854 .
(מעלות - כרמיאל). על מנת ליצור קשר בין שני חלקי
הישוב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון

תיאור המיקום:
ישוב: לבון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק2-4, 7, 91, 6
18810חלק29-30, 33, 3728, 31-32, 38
18811חלק6-101, 5, 11, 13
19114חלק3
19220חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/11/1993תאריך פרסום: 15/11/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4163. עמוד: 690. שנה עברית: התשנד .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/11/1993
פרסום לאישור בעיתונים08/11/1993תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1993. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/1993. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/1993. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1993. עיתון: ידיעות אחרונות.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/09/1993
החלטה בדיון באישור תכנית14/12/1992
פרסום להפקדה ברשומות19/11/1992תאריך פרסום: 19/11/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4059. עמוד: 473. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים05/11/1992תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/10/1992
החלטה בדיון בהפקדה01/06/1992
קבלת תכנית16/04/1992