לבטל דרכים רשומות (אשר אינן מעשיות)לפתוח דרך גישה למשבצות קיימות

תוכנית עח/ 100

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לבטל דרכים רשומות (אשר אינן מעשיות)לפתוח דרך גישה למשבצות קיימות
מספר: עח/ 100
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לבטל דרכים רשומות (אשר אינן מעשיות)לפתוח דרך גישה
למשבצות קיימות של גבעת חיים-איחוד,עין החורש,בית-
ינאי,כפי אשר חולקו בהתאם לסוגי קרקע וניקוז

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
מועצה איזורית עמק חפר-משבצות גבעת חיים,עין החורש,
בית ינאי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7896חלק
7918חלק
7919חלק
7925חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/02/1970תאריך פרסום: 05/02/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1598. עמוד: 1205. שנה עברית: התשל .
קבלת תכנית06/01/1968