לבטל חלוקה ודרכים לקבוע אזור חקלאי,לפתוח דרך חדשה,הכל בהתאם לתשריט המצורף

תוכנית עח/ 73

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: לבטל חלוקה ודרכים לקבוע אזור חקלאי,לפתוח דרך חדשה,הכל בהתאם לתשריט המצורף
מספר: עח/ 73
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לבטל חלוקה ודרכים לקבוע אזור חקלאי,לפתוח דרך
חדשה,הכל בהתאם לתשריט המצורף

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
קקון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8081חלק1-2, 11-12, 25
8089חלק1-4, 18, 21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/02/1966תאריך פרסום: 10/02/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1259. שנה עברית: התשכו .
קבלת תכנית03/06/1962