לבטל חלק מאזור בניני צבור ולהקצאתו לאיזור מסחרי.

תוכנית הצ/ 11/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לבטל חלק מאזור בניני צבור ולהקצאתו לאיזור מסחרי.
מספר: הצ/ 11/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לבטל חלק מאזור בניני צבור ולהקצאתו לאיזור מסחרי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7789חלק101
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/10/1967תאריך פרסום: 12/10/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1400. שנה עברית: התשכח .