לגבי תכנית 3/ 03/ 113/ 24 חוף הקשתות באשדוד

ערר על החלטת ועדה למימי חופין 07/ מ/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת הולחוף לענין תכנית
שם: לגבי תכנית 3/ 03/ 113/ 24 חוף הקשתות באשדוד
מספר: 07/ מ/ 5
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 113/ 24חוף הקשתות - אשדודערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על ולחוף200800223/01/2008