לגטימציה למבנה חקלאי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 286/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגטימציה למבנה חקלאי
מספר: 286/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטמציה למבנה חקלאי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17388חלק14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200800922/01/2008