לגטימציה לפתיחת חלון

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 211/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגטימציה לפתיחת חלון
מספר: 211/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לפתיחת חלון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרת עיליתנצרת עילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16553חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200704513/11/2007