לגטימציה לשינוי במבנה וחוקיות לסככות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 154/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגטימציה לשינוי במבנה וחוקיות לסככות
מספר: 154/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגטימציה לשינוי במבנה וחוקיות לסככות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיג'דיידה-מכרג'דיידה-מכר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18529חלק26
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200804607/10/2008