לגטימציה לשינויים מהיתרלמגורים ומסחר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 132/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגטימציה לשינויים מהיתרלמגורים ומסחר
מספר: 132/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגטימציה לשינויים מהיתר למגורים ומסחר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12202חלק59
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר28/07/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200809328/07/2009