לגיטימציה לבית מלאכה וסככה

בקשה ועדה מקומית עבדון 2008/ 0121

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: לגיטימציה לבית מלאכה וסככה
מספר: עבדון 2008/ 0121
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לבית מלאכה וסככה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףעבדון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18600חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2265משוב עבדוןהיתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה28/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000428/10/2010