לגיטימציה לבניין קיים + מוצע סגירת קומת עמודים ותוספת מוצעת מגורים בשטח

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 074/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגיטימציה לבניין קיים + מוצע סגירת קומת עמודים ותוספת מוצעת מגורים בשטח
מספר: 074/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לבניין קיים + מוצע סגירת קומת עמודים ותוספת מוצעת מגורים בשטח
125+140+30 מ"ר , ח. שירות 79 מ"ר + גדר 50מ"א

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19418חלק48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר04/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201009104/05/2011