לגיטימציה לבניין קיים ב- 2 קומות+תוספת קומה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 017/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגיטימציה לבניין קיים ב- 2 קומות+תוספת קומה
מספר: 017/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לבניין קיים ב- 2 קומות +תןספת קומה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19582חלק10
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201001109/02/2010