לגיטימציה לבניין קיים שכולל 2 יחידות דיור

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 001/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגיטימציה לבניין קיים שכולל 2 יחידות דיור
מספר: 001/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לבניין קייםאשר כולל 2 יחידות דיור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18583חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201001322/02/2010