לגיטימציה לבניין קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 040/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגיטימציה לבניין קיים
מספר: 040/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לבניין קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19419חלק50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/02/2010