לגיטימציה להצבת מתקן שלט

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 259/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגיטימציה להצבת מתקן שלט
מספר: 259/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה להצבת מתקן שלט

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12049חלק14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/02/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201014007/02/2012