לגיטימציה לחניה+מדרגות+פרגולה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 063/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגיטימציה לחניה+מדרגות+פרגולה
מספר: 063/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לחניה+מדרגות+פרגולה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחינוף הגלילאום אל גאנם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17124חלק48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר27/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201002327/04/2010