לגיטימציה ליחידת דיור קיימת בקומת קרקע

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 143/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגיטימציה ליחידת דיור קיימת בקומת קרקע
מספר: 143/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה ליחידת דיור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17527חלק24