לגיטימציה ללול קיים, כפר יחזקאל

תוכנית ג/ 17511

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לגיטימציה ללול קיים, כפר יחזקאל
מספר: ג/ 17511
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח להקמת לול פטמים.
מתן לגיטימציה ללול קיים.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד שטח מחקלאי לשטח מבני משק חקלאי לגיטימציה ותוספת ללול קיים
קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20593חלק44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4795. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים29/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2011. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2011. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/04/2011
החלטה בדיון באישור תכנית23/02/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1238. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים15/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2010. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/09/2010
החלטה בדיון בוולק"ח08/03/2010
החלטה בדיון בהפקדה02/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/05/2008
קבלת תכנית27/02/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה