לגיטימציה למבנה מגורים בתוך תוואי דרך מס' 67 ע"י הצרת דרך, סכנין

תוכנית גנ/ 14849

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לגיטימציה למבנה מגורים בתוך תוואי דרך מס' 67 ע"י הצרת דרך, סכנין
מספר: גנ/ 14849
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
ביטול חלק מדרך מעל בניין קיים ושינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט.

עיקרי התכנית:
ביטול חלק מדרך מס' 67 מעל בניין קיים.
שינוי קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19316חלק66-67, 77
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף20/11/2005
קבלת תכנית31/10/2005