לגיטימציה למבנה תעשיה ועסקים והזזת תואי דרך נצרת

תוכנית ג/ 12521

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: לגיטימציה למבנה תעשיה ועסקים והזזת תואי דרך נצרת
מספר: ג/ 12521
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוייעוד מאזור מלאכה ותעשיה זעירה לאזור תעשיה ועסקים והזזת תוואי דרך מס' 2 וקביעת הוראות בניה חדשים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16558חלק1, 12
16561חלק7, 11-14, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3149שינוי יעוד לתעשייה זעירה - נצרתשינוי
תוכניתג/ 2416שנוייעוד לתעשיה זעירה -נצרתשינוי
תוכניתג/ 5194יעוד השטח למגורים, נצרתשינוי
תוכניתג/ 2634שינוי יעוד מחקלאי לבניה -נצרתשינוי
תוכניתג/ 2292שנוי יעוד חלק מחלקה לאזור מלאכה ותעשיה -נצרתשינוי
תוכניתג/ 5590איזור מלאכה ותעשיה זעירה (דרומי), שינוי למתאר, נצרת.שינוי
תוכניתג/ 1798תוכנית מס' 1798שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/07/2004תאריך פרסום: 14/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5314. עמוד: 3411. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים25/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/05/2004
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה31/03/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/02/2004
החלטה בדיון באישור תכנית25/08/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות25/08/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות16/01/2003תאריך פרסום: 16/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5147. עמוד: 1156. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים10/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2003. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/12/2002
החלטה בדיון בוולק"ח02/09/2002
החלטה בדיון בהפקדה18/07/2001
קבלת תכנית14/05/2001