לגיטימציה לסגירת חלק מקומת עמודים למגורים+תוספת יח"ד

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 093/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגיטימציה לסגירת חלק מקומת עמודים למגורים+תוספת יח"ד
מספר: 093/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לסגירת חלק מקומת עמודים למגורים+תוספת יח"ד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17484חלק31