לגיטימציה לסגירת קומת עמודים ל- יח"ד+תוספת מרפסת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 164/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגיטימציה לסגירת קומת עמודים ל- יח"ד+תוספת מרפסת
מספר: 164/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לסגירת קומת עמודים ל- יח"ד+תוספת למרפסת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17485חלק51
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר12/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201004905/10/2010