לגיטימציה לסככה קיימת עבור אורווהל-3 סוסיםבשטח 78.12 מ"ר בלימן

בקשה ועדה מקומית 18211/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: לגיטימציה לסככה קיימת עבור אורווהל-3 סוסיםבשטח 78.12 מ"ר בלימן
מספר: 18211/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לסככה קיימת עבור אורווה ל-3 סוסים בשטח 78.12 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרלימן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18190חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה