לגיטימציה לסככות רפת קיימות + תוספת סככות

בקשה ועדה מקומית 20776/ 51

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: לגיטימציה לסככות רפת קיימות + תוספת סככות
מספר: 20776/ 51
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטמציה לסככות קיימות + תוספת סככות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועדבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20776חלק51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200500606/06/2005