לגיטימציה לקומת מרתף לגן ילדים + תוספת מוצעת לקומת קרקע

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 076/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגיטימציה לקומת מרתף לגן ילדים + תוספת מוצעת לקומת קרקע
מספר: 076/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לקומת מרתף לגן ילדים + תוספת מוצעת לקומת קרקע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'כפר מצר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22521חלק34
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200702229/05/2007