לגיטימציה לקומת מרתף+תוספת ממ"ד

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 197/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגיטימציה לקומת מרתף+תוספת ממ"ד
מספר: 197/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לקומת מרתף+תוספת ממ"ד+לגיטימציה ליחידת דיור בקומת קרקע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10368חלק157
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201005112/10/2010