לגיטימציה לקומת קרקע וקומה א' 2 יחידות מגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 003/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגיטימציה לקומת קרקע וקומה א' 2 יחידות מגורים
מספר: 003/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לקומת קרקע וקומה א' 2 יחידות מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
122חלק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200806503/03/2009