לגיטימציה לקומת קרקע יחידת מגורים ומכולת ( חנות ) תוספת יחידה בקומה א' כל קומה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 056/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגיטימציה לקומת קרקע יחידת מגורים ומכולת ( חנות ) תוספת יחידה בקומה א' כל קומה
מספר: 056/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לקומת קרקע יחידת מגורים ומכולת ( חנות ) תוספת יחידה בקומה א' , כל קומה כוללת חדרים וממ"ד , גדר מסביב למגרש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12205חלק50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201008703/04/2011