לגיטימציה לרפת חלב+תוספתסככות

בקשה ועדה מקומית 10605/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: לגיטימציה לרפת חלב+תוספתסככות
מספר: 10605/ 52
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לדיר עגילים+תוספת סככות בשטח של 5500 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלכפר יהושע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10605חלק52
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600426/07/2006