לגיטימציה לרפת קיימת +סככות מוצעות

בקשה ועדה מקומית 11806/ 45

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: לגיטימציה לרפת קיימת +סככות מוצעות
מספר: 11806/ 45
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פטור מהכנת תוכנית מפורטת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11806חלק45
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600615/11/2006