לגיטימציה לרפת קימת +תוספת לסככות קימות

בקשה ועדה מקומית 11256/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: לגיטימציה לרפת קימת +תוספת לסככות קימות
מספר: 11256/ 4
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לרפת+תוספת סככות בשטח של4054.9 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלכפר יהושע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11256חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600531/07/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600426/07/2006