לגיטימציה לשינוי חומר עמודי פרגולה מעץ לבטון

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 181/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגיטימציה לשינוי חומר עמודי פרגולה מעץ לבטון
מספר: 181/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לשינוי חומר עמודי פרגולה מעץ לבטון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשריד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17414חלק78
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר04/10/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201011604/10/2011