לגיטימציה לשינוי מידות ופיחת חלון ממ"ד

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 077/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגיטימציה לשינוי מידות ופיחת חלון ממ"ד
מספר: 077/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליגטימציה לשינוי מידות ופתיחת חלון ממ"ד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרת עיליתנצרת עיליתנצרת עילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17832חלק48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר11/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201002611/05/2010