לגיטימציה לשינויים מהיתר+לגיטימציה לסגירת ק. עמודים +תוספת שטח וממ"ד לקיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 320/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגיטימציה לשינויים מהיתר+לגיטימציה לסגירת ק. עמודים +תוספת שטח וממ"ד לקיים
מספר: 320/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לשינויים מהיתר+לגטימציה לק. עמודים+ תוספת שטח וממ"ד לקיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18566חלק108
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201014214/02/2012