לגיטימציה לתוספת בנין

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 186/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגיטימציה לתוספת בנין
מספר: 186/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגטימציה לתוספת בנין קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיג'דיידה-מכרג'דיידה-מכר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18525חלק27