לגיטימציה לתוספת חניון ומבואות לבניין קיים אולם חתונות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 232/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגיטימציה לתוספת חניון ומבואות לבניין קיים אולם חתונות
מספר: 232/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לתוספת חניון ומבואות לבנין קיים אולם חתונות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12198חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר04/12/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200705004/12/2007