לגיטימציה לתוספת מקלט בקומת קרקע + תוספת מדרגות לא מקורות בקומת הכניסה + מקורה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 287/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגיטימציה לתוספת מקלט בקומת קרקע + תוספת מדרגות לא מקורות בקומת הכניסה + מקורה
מספר: 287/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטמציה לתוספת מקלט בקומת קרקע + תוספת מדרגות לא מקורות בקומת הכניסה + מקורה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11181חלק141
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201007011/01/2011