לגיטימציה לתוספת+תוספת ממ"ד וחדר מדרגות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 282/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגיטימציה לתוספת+תוספת ממ"ד וחדר מדרגות
מספר: 282/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לתוספת+תוספת ממ"ד+חדר מדרגות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10476חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201013415/01/2012