לגיטימציה ל- 2 מרפסות מקורות בקומת קרקע ובקומה א'

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 308/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: לגיטימציה ל- 2 מרפסות מקורות בקומת קרקע ובקומה א'
מספר: 308/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה ל- 2 מרפסות מקורות בקומת קרקע וקומה א'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18138חלק22