לגיטימציה ל6 לולים בשטח 7488 מ"ר + חדרי חשמל בשטח של 54000 מ"ר בליטות בשטח של

בקשה ועדה מקומית עבדון 2009/ 755

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: לגיטימציה ל6 לולים בשטח 7488 מ"ר + חדרי חשמל בשטח של 54000 מ"ר בליטות בשטח של
מספר: עבדון 2009/ 755
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה ל6 לולים בשטח 7488 מ"ר + חדרי חשמל בשטח של 54000 מ"ר בליטות בשטח של 996 מ"ר +מכלי מים ותערובות בשטח של 180+ סככה בשטח 90 מ"ר סה"כ שטח 8808 מ"ר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגליל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18602חלק9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000319/10/2010