לגיטמציה לבית קיים

בקשה ועדה מקומית 3/ 19428

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: לגיטמציה לבית קיים
מספר: 3/ 19428
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטמציה לבית קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנאדייר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19428חלק3
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200200815/05/2002