לגיטמציה לבנין קיים

בקשה ועדה מקומית 1א/ 19382

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: לגיטמציה לבנין קיים
מספר: 1א/ 19382
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטמציה לבנין קיים+ממ"ד מוצע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19382חלק1
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200201409/12/2002
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200200116/01/2002