לגיטמציה לבנין קיים.

בקשה ועדה מקומית א1/ 19382

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: לגיטמציה לבנין קיים.
מספר: א1/ 19382
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטמציה לבנין מגורים קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19382חלק1