לגיטמציה לגדר בטון

בקשה ועדה מקומית 19/ 19281

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: לגיטמציה לגדר בטון
מספר: 19/ 19281
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטמציה לבנית גדר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19281חלק19
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200201104/07/2002