לגיטמציה למבנה קיים ןשימוש חורג במבנה - מטבח עוגות

בקשה ועדה מקומית 19/ 11480

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: לגיטמציה למבנה קיים ןשימוש חורג במבנה - מטבח עוגות
מספר: 19/ 11480
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטמציה למבנה קיים בקשה לשימוש חורג במבנה + מטבח עוגות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלהיוגבהיוגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11480חלק19
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200200513/03/2002